Bazna obuka

Bazna edukacija se sastoji iz teorijakog i praktičnog dela. TEORIJSKI deo obuhvata: Anatomiju i građu nokta, Higijenu radnog prostora i pravilnu sterilizaciju instrumenata, Oboljenja nokta. PRAKTIČNI deo obuhvata: Upoznavanje sa alatima, materijalima i njihovom strukturom, Pravilnu pripremu i tretiranje nokatne ploče (bez oštećenja) za sve tehnike, Manikir, Rad sa elektročnom brusilicom, Gel lak tehnika, Ojačavanje prirodnog nokta-gel tehnika, Izlivanje noktiju-gel tehnika, Korekcija, Oblikovanje kocka, badem, Crtani frenč i aplikovanje boje, Saveti oko potrebnog alata i materijala za za pocetnika.