Aparatni manikir

Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.
TEORIJSKI deo obuhvata: Anatomiju i strukturu nokta. Sve o dezinfekciji i sterilizaciji alata kao i higijeni radnog prostora. Razlike izmedju aparatnog i kombinivanog manikira.
Kada i koju od ove dve tehnike manikira primenjujemo na osnovu koze klijenta.
PRAKTIčNI deo obuhvata: Sve o potrebnom alatu za ove tehnike, sve o frezama, jacini obrtaja el. Turpijom prilikom tretiranja razlicitih tipova koze. Pravilna priprema i obrada nokatne ploče. Bezbedno uklanjanje starog materijala. Rad sa frezama, obrada kutikule, bocnih stranica nokta, kao i finalno poliranje. Uklanjanje kutikule frezom (aparatni) i uklanjanje makazicama (kombinovani). Ravnanje i ojačanje nokatne ploce bazom. Aplikovanje boje pod kutikulu. Nakon zavrsene obuke dobijate: Sertifikat o zavrsenoj obuci. Podršku edukatora u daljem radu
Sav materijal i alat potreban za rad je obezbedjen od strane edukatora.